PRIVACYCHARTER

PRIVACYCHARTER
 

 

Inleiding

Hierbij willen we u duidelijk meedelen hoe we binnen ons bedrijf omgaan met en zorg dragen voor uw persoonsgegevens.

 

Wij hechten immers veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, onze personeelsleden, onze leveranciers en bezoekers van onze website.

 

Om deze reden hebben we ons beleid volledig aangepast aan en in regel gesteld met de meest recente wetsbepalingen in België en Europa.

 

 

Toepassing – welke gegevens verzamelen we?

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van alle persoonsgegevens waarover wij beschikken.

 

We verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, geslacht, geboortedatum, e.d.  Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij.

 

Voor de goede werking van en met onze kandidaten, verzamelen we alle data die nodig kan zijn voor het correct te werk (laten) stellen van kandidaten.

 

Ook via het gebruik van onze website, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen.

 

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt voor administratieve doeleinden; om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we u bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen, de betaling van afgenomen producten/diensten regelen, een pakket naar het juiste adres versturen.

 

In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen.  Om u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Om u aldus relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen.

 

Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. 

 

Tot slot gebruiken wij uw gegevens in geval van beslechting van een eventueel geschil.

 

 

Hoelang verzamelen we deze gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

 

Indien u geen informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, dan kan u op elk moment en zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen naar privacy@maisonrouge.be of door ons op een andere - bij voorkeur schriftelijke manier - te contacteren.

 

 

Hoe kan u uw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens bijhouden, dan beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heeft u o.m. steeds kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. Ook kan u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens en kan u een verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Om dit recht uit te oefenen, dient u louter een duidelijk verzoek te richten aan ons waarin helder staat wat u wenst te weten, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart bevatten. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, zullen wij zo snel als mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde van uw gegevens te bewaren en dit voor bepaalde doeleinden.

 

 

Overdracht aan derde partijen

Wij beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Op geen enkel moment zullen uw gegevens worden overgedragen aan derden die geen deel uitmaken van ons bedrijf.

 

Enkel en alleen in bijzondere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld indien wij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht worden.

 

Financiële gegevens worden nooit gepubliceerd en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

 

MaisonRouge of zijn vertegenwoordigers kunnen aan onderaannemers data overdragen voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Dit kan gaan over, maar is niet gelimiteerd tot, het gebruik van externe softwareplatformen voor planningswerkzaamheden en jobrelevante informatie aan klanten over personeelsleden. Deze externe partijen zullen steeds eerst gecontroleerd worden op naleving en het hebben van een sluitende privacy policy.

 

Op geen enkel moment zal informatie gedeeld worden met als doelstelling commerciële informatie te verspreiden.

 

 

 

 

Wat bij een datalek?

Indien zou blijken dat uw persoonsgegevens door een datalek toch bij derden terecht komen, dan zullen wij u dit onmiddellijk melden en zullen wij het nodige doen om dit onmiddellijk recht te zetten.

 

 

Cookies

Wij verzamelen uw gegevens ook wanneer u onze website bezoekt of wanneer u doorklikt op een e-mail van ons. Dit gebeurt via cookies of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen. Voor meer informatie rond het gebruik van cookies, kan je steeds onze cookie policy (hieronder) raadplegen.

 

U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

 

 

Beheer van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden beheerd door personeel binnen MaisonRouge en worden opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten.

 

Binnen ons bedrijf zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zien wij steeds toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ruben Vos

Adres: Jubileumlaan 109, 9000 Gent.

Telefoonnummer: +32 485 81 50 04

E-mail: privacy@maisonrouge.be

 

Verwerkers

Verwerkers zijn de natuurlijke of rechtspersonen of diensten die ten behoeve van ons bedrijf gegevens verwerken. Wij verbinden ons er toe om met iedere verwerker een duidelijke verwerkersovereenkomst af te sluiten opdat ook in deze verhouding uw persoonsgegevens optimaal beschermd worden en uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Wijzigingen van het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy. Ga daarom regelmatig dit document na.

 

 

Laatst gewijzigd: 28/11/2022

 

 

Cookies

 

  1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer u de website verlaat; andere blijven op uw computer staan zolang u ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor uw computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

 

  1. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

-          First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

-          Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op uw computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is voornamelijk voor het gebruik van dergelijk cookies dat wij u om uw toestemming voor het gebruik ervan vragen.

 

  1. Hoe cookies beheren?

U doet dit door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.

  1. Welke cookies gebruiken wij?

First party cookies en third party cookies.