Speak-up MaisonRouge

MaisonRouge werkt als people agency met veel verschillende studenten, teamleden en klanten. We zijn aanwezig in de meest uiteenlopende omgevingen en situaties.

Het zou dus kunnen dat u ooit vaststelt dat een crewlid, teamlid of klant van MaisonRouge de wet of regels overtreedt die de reputatie of integriteit van MaisonRouge in diskrediet kunnen brengen. Als u dit zou opmerken, moedigen we u aan om dit te melden via de Speak Up-knop.

Hierdoor geeft u ons de kans om dit probleem aan te kaarten en op te lossen. Zo helpt u onze operationele werking en reputatie veilig te stellen in de toekomst. De informatie die ons verschaft wordt enkel gebruikt voor het opvolgen van het probleem. Daarom willen we u vragen om uw naam en contactgegevens achter te laten. Indien u anoniem wenst te blijven, kan dit uiteraard ook. Wij zullen uw identiteit geenzins achterhalen via technische middelen.

Alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de communicatie rond het onderzoek. Het gaat onder meer om uw naam, voornaam en e-mailadres, en een korte samenvatting van de inhoud van de melding. Indien u wenst na te gaan welke gegevens met betrekking tot uw persoon worden opgeslagen, of als u gegevens wenst te wijzigen, corrigeren of verwijderen, gelieve dan contact op te nemen, hetzij via de Speak Up-knop op de website, hetzij door een e-mail te sturen naar privacy@maisonrouge.be met uitdrukkelijke vermelding van uw verzoek.

Contactez nous